Príprava hliníkovej samonosnej posuvnej brány si vyžaduje dôkladné plánovanie a presné dodržiavanie postupu. Nasledujúci návod vám poskytne podrobný postup prípravy hliníkovej samonosnej posuvnej brány:

1. Určte rozmer a polohu brány: Pred začiatkom prác je dôležité určiť veľkosť a polohu brány. Zmerajte šírku a výšku otvoru, kde bude brána inštalovaná, a zohľadnite priestor potrebný pre jej plynulý pohyb.

2. Vyberte materiál a dizajn: Hliník je ľahký, pevný a odolný voči korózii, čo ho robí ideálnym materiálom pre samonosné posuvné brány. Vyberte si vhodný dizajn a farbu, ktorá sa hodí k vašim potrebám a estetickým preferenciám.

3. Pripravte základnú konštrukciu: Zostavte základnú konštrukciu brány z hliníkových profilov. Tieto profily by mali byť navrhnuté tak, aby dokázali uniesť váhu brány a zabezpečiť jej stabilitu počas pohybu.

4. Inštalácia nosných kolies: Na spodnej časti brány namontujte nosné kolesá, ktoré umožnia plynulý a tichý pohyb brány. Nosné kolesá by mali byť vyrobené z odolného materiálu a mať dostatočnú nosnosť.

5. Inštalácia samonosného systému: Samonosný systém je základným prvkom posuvnej brány a pozostáva z nosnej lišty a vodítkových koliesok. Nosnú lištu upevnite na pevný základ alebo stĺpiky v blízkosti otvoru, kde bude brána inštalovaná. Vodítkové kolesá namontujte na vrchnú časť brány tak, aby sa plynule pohybovali po nosnej lište.

6. Inštalácia zámku a bezpečnostných prvkov: Na hliníkovú bránu namontujte zámok a prípadne ďalšie bezpečnostné prvky, ako sú fotobunky, signalizačné svetlá alebo alarmy.

7. Inštalácia pohonu: Pre automatizovanú posuvnú bránu je potrebné inštalovať elektrický pohon. Vyberte si vhodný typ pohonu podľa veľkosti a hmotnosti brány a namontujte ho na pevný základ vedľa brány. Pripojte pohon k bráne pomocou prevodového systému alebo reťaze.

8. Elektrické zapojenie: Pripojte elektrický pohon a prípadné ďalšie príslušenstvo (osvetlenie, bezpečnostné prvky) k elektrickej sieti a ovládaciemu panelu.